BEE-BITER ®

Studsfugeventil i rustfrit stål

Studsfugeventiler over åbninger

Joints ouverts dans le mur

Over store åbninger, som f.eks. store vinduer, er det nødvendigt at have åbne fuger til at bortlede opsamlet vand. Det opsamlede vand skal bortledes, da ophobet vand ellers vil gøre indervæggen fugtig.

Det er nødvendigt
med en studsfugeventil
for hver 5 fod (ca. 152 cm)

Eksempel på åbne studsfuger

 

Fugt ses tydeligt. Studsfugeventiler forhindrer, at fugt når ind til indervæggen