BEE-BITER ®

Studsfugeventil i rustfrit stål

Hvorfor ventilation?

Hulrumsmurs tværsnit

Porøse mursten kan suge regnvand indad, og gør hulrummet i muren fugtigt.

Varme fra solen tørrer ydersiden, men ikke indersiden af muren.

Uden ventilation kommer der på et tidspunkt til at stå fugt i indermuren.